Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 7/2023

Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp (SHCN). Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 7/2023 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác, cụ thể như sau:
- Tổng số Visitors truy cập trong Tháng 7/2023 là 19,741 (trung bình 637 Visitors/ngày) – giảm 6.5% với Tháng 6/2023. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong Tháng 7/2023 là 935 (13/7/2023). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong Tháng 07/2023 là 240 (15/7/2023). 
 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 7/2023

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors Tháng 7/2023

- Tổng số Page Views trong Tháng 7/2023 là 189,682 (trung bình 6,118 Page Views/ngày) – giảm khoảng 8,7% với Tháng 6/2023. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong Tháng 7 là 10,691 (17/7/2023). 
 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 7/2023

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views Tháng 7/2023

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong Tháng 7/2023 là 1,747 – tăng 21% với Tháng 6/2023; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong Tháng 7/2023 là 14,368 tăng 24% so với Tháng 6/2023.
- Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã tiếp nhận và xử lý 30 yêu cầu tư vấn và yêu cầu dịch vụ về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform. 
- Viện KHSHTT đã phối hợp với các Trạm IPPlatform tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về sở hữu công nghiệp (SHCN): 02 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN; 01 hồ sơ xác lập quyền SHCN. 
- Tổ chức Khóa tập huấn, bồi dưỡng “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác Trạm IPPLatform” Nhằm nâng cao năng lực khai thác Nền tảng IPPlatform và năng lực quản lý, vận hành Trạm IPPlatform cho cán bộ thuộc hệ thống các Trạm IPPlatform (17-21/7/2023)./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật