Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 9/2023

Nền tảng IPPlatform tiếp tục được vận hành ổn định trên https://ipplatform.gov.vn phục vụ khai thác miễn phí thông tin sở hữu công nghiêp (SHCN). Kết quả khai thác Nền tảng này trong Tháng 9/2023 được thể hiện qua thống kê truy cập và các hoạt động khác có liên quan, cụ thể như sau:
- Tổng số Visitors truy cập trong Tháng 9/2023 là 16,274 (trung bình 542 Visitors/ngày) – giảm 15% với Tháng 8/2023. Ngày có số lượng Visitors truy cập nhiều nhất trong Tháng 8/2023 là 968 (11/9/2023). Ngày có số First Time Visitors nhiều nhất trong Tháng 09/2023 là 220 (11/9/2023). 
 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 9/2023

Biểu đồ 1. Thống kê Visitors Tháng 9/2023

- Tổng số Page Views trong Tháng 9/2023 là 168,262 (trung bình 5,609 Page Views/ngày) – giảm khoảng 5% với Tháng 8/2023. Ngày có số Page Views nhiều nhất trong Tháng 9 là 11,319 (11/9/2023). 
 

Kết quả vận hành và khai thác Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPlatform) trong Tháng 9/2023

Biểu đồ 2. Thống kê Page Views Tháng 9/2023

- Số lượng Visitors vào ngày nghỉ (cuối tuần, nghỉ lễ) trong Tháng 9/2023 là 1,361 giảm khoảng 4% so với Tháng 8/2023; Tổng số Page Views vào ngày nghỉ trong Tháng 8/2023 là 11,646 giảm khoảng 11% so với Tháng 8/2023.
- Phối hợp với các Trạm IPPlatform và Đối tác tiếp nhận và xử lý 20 yêu cầu tư vấn miễn phí về SHCN, cập nhật thông tin, đăng thông tin chào mua, chào bán đối tượng và dịch vụ SHCN thông qua Nền tảng IPPlatform và Fanpage IPPlatform; tiếp nhận và thực hiện yêu cầu dịch vụ tư vấn về SHCN: 18 hồ sơ tra cứu thông tin SHCN, đánh giá khả năng bảo hộ/khả năng sử dụng đối tượng SHCN; 03 hồ sơ xác lập quyền SHCN. 
- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị “Kết nối tìm hiểu nhu cầu và tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp ĐMST và doanh nghiệp KHCN về sở hữu trí tuệ” tại Hà Nội (18/10/2023)./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật