Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ, khai trương Trạm khai thác thông tin & sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp và tập huấn về quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Nhằm triển khai ứng dụng vào thực tế kết quả của Dự án “Thiết lập, duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu thông tin trực tuyến về đối tượng sở hữu công nghiệp và công cụ khai thác phục vụ doanh nghiệp nhỏ và vừa” - Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) - IPPlatform và nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp lý về sở hữu trí tuệ (SHTT), kỹ năng quản trị tài sản trí tuệ (TSTT), tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, bảo vệ quyền SHTT và quản trị TSTT cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân; Ngày 19/11/2019 và 21/11/2019 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) ký Thỏa thuận hợp tác sở hữu trí tuệ với Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Bắc Giang và Sở KH&CN Hà Tĩnh; khai trương Trạm khai thác thông tin & sử dụng dịch vụ SHCN và tổ chức lớp tập huấn về quản trị TSTT trong doanh nghiệp cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Hà Tĩnh.

- Ký Thỏa thuận hợp tác về SHTT:

 

Ông Tạ Quang Minh – Viện trưởng Viện KHSHTT và ông Nguyễn Đức Kiên – Giám đốc Sở KH&CN Bắc Giang ký Thỏa thuận hợp tác về SHTT

 

Ông Tạ Quang Minh – Viện trưởng Viện KHSHTT và ông Đỗ Khoa Văn – Giám đốc Sở KH&CN Hà Tĩnh ký Thỏa thuận hợp tác về SHTT

Trong khuôn khổ Thỏa thuận hợp tác, Viện KHSHTT sẽ phối hợp cùng với Sở KH&CN Bắc Giang và Hà Tĩnh triển khai các hoạt động tư vấn, thông tin, đào tạo, giám định, thẩm định giá, nghiên cứu khoa học về SHTT; tra cứu, cung cấp thông tin về SHTT; đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân lực về SHTT, bao gồm nhân lực làm công tác quản trị tài sản trí tuệ, giám định về SHTT, thẩm định giá tài sản trí tuệ, xác lập và thực thi quyền SHTT; hướng dẫn khai thác Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform) phục vụ hoạt động thực thi quyền SHTT và hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận các yêu cầu, trưng cầu giám định về SHTT, thẩm định giá tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang và Hà Tĩnh.

- Khai trương Trạm khai thác thông tin & sử dụng dịch vụ SHCN:

Khai trương Trạm khai thác thông tin & sử dụng dịch vụ SHTT tại Sở KH&CN Bắc Giang

Hướng dẫn sử dụng và khai thác IPPlatform tại Bắc Giang

Khai trương Trạm khai thác thông tin & sử dụng dịch vụ SHCN tại Sở KH&CN Hà Tĩnh

Hướng dẫn sử dụng và khai thác IPPlatform tại Hà Tĩnh

- Tập huấn về quản trị TSTT trong doanh nghiệp

Toàn cảnh buổi tập huấn về quản trị TSTT tại Bắc Giang

Toàn cảnh buổi tập huấn về quản trị TSTT tại Hà Tĩnh

Tại buổi tập huấn, các học viên được các chuyên gia của Viện KHSHTT chia sẻ về các nội dung của quản trị TSTT và hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN), thực hành tra cứu và sử dụng các công cụ hỗ trợ trên Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin SHCN (Nền tảng IPPlatform) phục vụ hoạt động tạo lập, bảo hộ, thương mại hóa và quản trị TSTT. Đây đều là các nội dung hết sức quan trọng đối với hoạt động quản trị TSTT của doanh nghiệp./.

Viện KHSHTT 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật