Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

 

Ngày 29/9/2020, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã phối hợp với Trung tâm Khoa học và Công nghệ (Trung tâm KH&CN) thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai khai trương và đưa vào vận hành Trạm Khai thác thông tin và Sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp – Trạm IPPLATFORM.

Nhân dịp này, Viện KHSHTT và Trung tâm KH&CN đã ký thoả thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ; trao đổi, thảo luận về những nội dung hợp tác giữa Viện KHSHTT với Trung tâm KH&CN trong việc vận hành Trạm IPPLATFORM nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận dễ dàng, khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp cũng như sử dụng dễ dàng các dịch vụ sở hữu công nghiệp thông qua việc truy cập, khai thác Nền tảng IPPLATFORM.

Trong khuôn khổ phối hợp giữa Viện KHSHTT và Trung tâm KH&CN, Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ và công cụ khai thác thông tin phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ” đã được tổ chức tại Đồng Nai. Hội thảo đã cung cấp các thông tin cần thiết về quản trị tài sản trí tuệ, công cụ và cách khai thác Nền tảng IPPLATFORM trên http://ipplatform.gov.vn phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hoá, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.
Một số hình ảnh hoạt động của Viện KHSHTT với Trung tâm KH&CN, Sở KH&CN tỉnh Đồng Nai:

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật