Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Nhằm hỗ trợ sử dụng công cụ thông tin phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về sở hữu công nghiệp (SHCN); đồng thời hỗ trợ tiếp cận nhanh chóng, khai thác hiệu quả thông tin SHCN phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạo lập, xác lập quyền, thương mại hóa và bảo vệ tài sản trí tuệ (TSTT) của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên, ngày 25/12/2020, tại thành phố Thái Nguyên, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên (Sở KHCN Thái Nguyên) tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ, Hội thảo “Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ tại tỉnh Thái Nguyên” và khai trương Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN (Trạm IPPlatform).

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Hữu Cẩn - Phó Viện trưởng Viện KHSHTT, ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KHCN Thái Nguyên, đại diện của Viện KHSHTT và Sở KHCN Thái Nguyên, đại diện các hiệp hội, cơ quan quản lý, trường đại học và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe về vai trò của tài sản trí tuệ và quản trị tài sản trí tuệ đối với các tổ chức, doanh nghiệp; đồng thời được hướng dẫn cách khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform (tại Website: https://ipplatform.gov.vn) để phục vụ cho hoạt động quản trị tài sản trí tuệ. Ngoài ra, các đại biểu cũng được nghe đại diện Sở KHCN báo cáo về tình hình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Trạm IPPlatform được đặt tại Sở KHCN Thái Nguyên (địa chỉ: 513 đường Lương Ngọc Quyến, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên) nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân khai thác thông tin SHCN, thực hiện các dịch vụ SHCN theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về SHTT.

Một số hình ảnh hoạt động của Viện KHSHTT với Sở KH&CN Thái Nguyên:

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Ông Nguyễn Hữu Cẩn - Phó Viện trưởng Viện KHSHTT và ông Hoàng Đức Vỹ - Phó Giám đốc Sở KHCN Thái Nguyên ký Thỏa thuận hợp tác

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Khai trương Trạm IPPlatform tại Sở KHCN Thái Nguyên 

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Biển Trạm IPPlatform tại Sở KHCN Thái Nguyên

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo“Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ tại tỉnh Thái Nguyên”

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo“Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ tại tỉnh Thái Nguyên”

Ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ và khai trương Trạm IPPlatform tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên

Hội thảo“Nâng cao năng lực quản trị tài sản trí tuệ tại tỉnh Thái Nguyên”

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật