Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (Nền tảng IPPLATFORM) do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) phối hợp với Cục Sở hữu trí tuệ (IP VIETNAM), Công ty Cổ phần ứng dụng khoa học và công nghệ (MITEC) và các đối tác thiết kế, xây dựng trong khuôn khổ Chương trình Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đến năm 2020. Nền tảng IPPLATFORM đang được VIPRI vận hành, cho phép doanh nghiệp truy cập, khai thác miễn phí trên www.ipplatform.gov.vn. Nền tảng IPPLATFORM là công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp.

1.    Thông tin chung về Nền tảng IPPLATFORM:
-    Nền tảng IPPLATFORM gồm Nền tảng dữ liệu sở hữu công nghiệp, Nền tảng dịch vụ sở hữu công nghiệp và các Module, chức năng; 
-    Nền tảng dữ liệu sở hữu công nghiệp (SHCN) được tích hợp từ: Dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký và bảo hộ tại Việt Nam được công bố do IP VIETNAM cung cấp định kỳ, dữ liệu về đối tượng SHCN đăng ký quốc tế có chỉ định Việt Nam, dữ liệu liên quan do người sử dụng cung cấp được xác thực và dữ liệu phát sinh trong quá trình thực hiện các dịch vụ SHCN (thông qua Module “Cập nhật thông tin”). Module “Tra cứu thông tin” được thiết kế, xây dựng để cho người dùng khai thác dữ liệu có trên Nền tảng dữ liệu SHCN; 
-    Nền tảng dịch vụ thông tin SHCN bao gồm các dịch vụ liên quan và dịch vụ khác trên cơ sở khai thác thông tin SHCN. Người dùng có thể sử dụng các loại dịch vụ khác nhau bằng cách gửi yêu cầu dịch vụ theo mẫu thiết kế trong Module “Dịch vụ thông tin”. VIPRI và các Đối tác sẽ tiếp nhận yêu cầu và cung cấp dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp; 
-    Các Module “Cập nhật thông tin”, “Sàn giao  dịch” cùng  với các chức năng khác trên Nền tảng IPPLATFORM (Tin tức, Công báo tháng, Giới thiệu và hướng dẫn, Hỏi đáp) được thiết kế, xây dựng để hỗ trợ cho khai thác hai Module  chính  là “Tra cứu thông tin” và “Dịch vụ thông tin”.
 

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Giao diện Nền tảng IPPLATFORM trên www.ipplatform.gov.vn

Thông tin chi tiết và hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPLATFORM  có thể tiếp cận trên https://ipplatform.gov.vn/news/gioi-thieu-va-huong-dan, các video clips có trên https://www.youtube.com/channel/UC1lOdEA8drLwxFywsnqWjjQ và fanpage IPPLATFORM.
Ghi nhận thành tích xây dựng Nền tảng IPPLATFORM, Bộ trưởng Chu Ngọc Anh đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ cho VIPRI, IP VIETNAM và MITEC.

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Bộ trưởng Chu Ngọc Anh trao tặng Bằng khen cho đại diện VIPRI, IP VIETNAM và MITEC

2. Nền tảng IPPLATFORM là công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp:
- Nền tảng IPPLATFORM là công cụ cho doanh nghiệp dễ dàng tra cứu thông tin về các đối tượng SHCN: Doanh nghiệp có thể truy cập Module “Tra cứu thông tin” có trên giao diện www.ipplatform.gov.vn chọn đối tượng SHCN cần tra cứu (sáng chế/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu) và lựa chọn sử dụng 3 chức năng tra cứu từ “Đơn giản” (tra cứu như google); “Cơ bản” (tra cứu với các trường có sẵn) và “Nâng cao” (tra cứu với việc kết hợp từ khoá với các toán tử khác nhau cho các nhiều trường tra cứu) phù hợp với nhu cầu và kỹ năng tra cứu của mình. Để hỗ trợ thực hiện tra cứu chính xác, doanh nghiệp có thể sử dụng chức năng tra cứu phân loại (IPC/Locarno/Nice và Vienna tương ứng với trường hợp tra cứu sáng chế/kiểu dáng/nhãn hiệu) và chức năng “Tra cứu có sự trợ giúp”.
Kết quả tra cứu thông tin SHCN được phân tích, đánh giá để làm cơ sở cho doanh nghiệp đưa ra các quyết định liên quan đến có/không tiến hành thủ tục yêu cầu xác lập quyền; có/không sử dụng/khai thác đối tượng SHCN liên quan; có/không tiến hành các biện pháp bảo vệ và các nội dung quản lý thích hợp đối với tài sản trí tuệ liên quan.
Kết quả tra cứu thông tin sáng chế cũng là cơ sở để doanh nghiệp xây dựng và trình phê duyệt và các cơ quan quản lý nhà nước phê duyệt, nghiệm thu kết quả các đề tài, dự án có sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nướci.
Module “Tra cứu thông tin” là công cụ cho phép thống kê số đơn (được nộp), văn bằng bảo hộ từng đối tượng SHCN (được cấp) trong khoảng thời gian xác định của một tỉnh/thành phố/tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân xác định. Kết quả tra cứu này phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHCN (của các Sở KHCN) và quản lý tài sản trí tuệ (của các tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân). 
- Nền tảng IPPLATFORM là công cụ hỗ trợ mua bán dịch vụ, đối tượng sở hữu công nghiệp và tài sản trí tuệ: Doanh nghiệp có thể truy cập Module “Sàn Giao dịch” có trên giao diện www.ipplatform.gov.vn đăng nhu cầu mua hay bán một dịch vụ hay đối tượng SHCN cụ thể theo mẫu và được đăng trên Sàn miễn phí. Thông tin trên Sàn giúp doanh nghiệp tìn kiếm khách hàng, đối tác để thực hiện các giao dịch mua bán dịch vụ, đối tượng SHCN. Module này là công cụ hỗ trợ phát triển thị trường dịch vụ và thị trường khoa học và công nghệ.
- Nền tảng IPPLATFORM là công cụ hỗ trợ các Sở KH&CN khai thác thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHCN: Sử dụng số liệu thống kê, tình hình đăng ký xác lập, bảo hộ quyền SHCN của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân ở địa phương mình có trên Nền tảng này để làm cơ sở cho xây dựng, triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Khai thác và sử dụng thông tin sáng chế trên Nền tảng này phục vụ công tác phê duyệt thuyết minh, nghiệm thu các đề tài, dự án nghiên cứu triển khai có sử dụng ngân sách Nhà nước. Bảo đảm cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận dễ dàng, kịp thời thông tin SHCN thông qua tư vấn, hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPLATFORM tại các Trạm IPPLATFORM. 
3. Năm 2020 - Vận hành và thúc đẩy khai thác Nền tảng IPPLATFORM là một giải pháp hỗ trợ, tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp nêu trong Chương trình hành động của Bộ KHCNii ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-BKHCN ngày 18/1/2020 về việc thực hiện Nghị quyết 01/2020/NQQ-CPiii:
Năm 2020, triển khai “thực hiện hiệu quả các giải pháp hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp” nêu trong Nghị quyết 01/NQ-CP và Chương trình hành động của Bộ KH&CN ban hành theo Quyết định số 18/QĐ-BKHCN ngày 08/01/2020, VIPRI đã tổ chức triển khai các hoạt động bảo đảm vận hành và thúc đẩy khai thác Nền tảng IPPLATFORM như sau:
- Tổ chức sự kiện giới thiệu, chính thức vận hành Nền tảng IPPLATFORM và Lãnh đạo Bộ chính thức giao cho VIPRI phối hợp với IP VIETNAM và MITEC vận hành hiệu quả Nền tảng này phục vụ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Thứ trưởng Phạm Công Tạc ấn nút chính thức vận hành Nền tảng IPPLATFORM trên www.ipplatform.gov.vn 

-    Triển khai thiết lập các Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN (Trạm IPPLATFORM) tại 10 Sở KHCN, Viện, Hiệp hội. Đưa tổng số Trạm đã thiết lập là 14iv:
 

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Khai trương Trạm IPPLATFORM tại Sở KH&CN tỉnh Bình Dương     

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Biển Trạm IPPLATFORM tại Sở KH&CN Bình Dương

-    Tổ chức ký thoả thuận hợp tác với các Sở, Viện, Hiệp hội về khai thác thông tin và cung cấp dịch vụ SHCN:
 

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa VIPRI và Trung tâm IPTC – ĐHQG TP. HCM 

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

  Ảnh Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa VIPRI và Sở KHCN tỉnh Thái Nguyên

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

 Ảnh Lễ ký thoả thuận hợp tác giữa VIPRI và HATAP     

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa VIPRI và Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam 

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

              Ảnh Lễ ký Thoả thuận hợp tác giữa VIPRI và Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình

-    Xây dựng và đăng ký bảo hộ Nhãn hiệu dùng chung cho các sản phẩm, dịch vụ do VIPRI , các Trạm IPPLATFORM cung cấp. Nhãn hiệu đã được IP VIETNAM cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hoá số 4-0362622-000:

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Biển hiệu Nền tảng IPPLATFORM

-    Tổ chức các lớp giới thiệu, hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPLATFORM phục vụ quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp;

 

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Ảnh Lớp giới thiệu, hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPLATFORM phục vụ quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp


-    Xây dựng, phát hành các tài liệu và videoclips giới thiệu, hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPLATFORM trên https://ipplatform.gov.vn/news/gioi-thieu-va-huong-dan và trên https://www.youtube.com/channel/UC1lOdEA8drLwxFywsnqWjjQ.
-    Hoạt động khai thác trực tuyến (online) Nền tảng IPPlatform phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển TSTT:
Thống kê trong năm 2020 cho thấy: số lượng khách truy cập (Visitors), lượt truy cập trang (Page Views) và khách truy cập lần đầu (First Time Visitors) ngày càng có xu hướng tăng đáng kể. Cụ thể: Tổng số khách truy cập (Total Visitors) là 54.325 khách. Số lượng khách truy cập mới (First Time Visitors) trong năm 2020 là 7.726 khách (tăng khoảng 15% so với năm 2019). Tổng số trang truy cập (Total Page Views) trong năm 2020 là 640.634. Cao nhất là tháng 10/2020 với gần 95.000 trang. Chi tiết kết quả khai thác trực tuyến (online) Nền tảng IPPlatform xem tại: https://www.most.gov.vn/vn/tin-tuc/19341/ket-qua-hoat-dong-khai-thac-nen-tang-ipplatform-phuc-vu-quan-ly-nha-nuoc-ve-so-huu-tri-tue-va-phat-trien-tai-san-tri-tue-cua-doanh-nghiep.aspx 

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Biểu đồ Số lượt truy cập Nền tảng IPPlatform trong năm 2020     

Nền tảng Dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp - Công cụ hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp

Biểu đồ  Số trang truy cập Nền tảng IPPlatform trong năm 2020


4. Năm 2021 và các năm tiếp theo - Tiếp tục hoàn thiện; vận hành và thúc đẩy khai thác hiệu quả Nền tảng IPPLATFORM là một giải pháp thực hiện Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến Năm 2030v và triển khai nội dung Chương trình Phát triển tài sản trí tuệ đến năm 2030vi:
Năm 2021 và các năm tiếp theo, VIPRI tiếp tục triển khai các hoạt động sau:
-    Đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung quy định pháp luật, chính sách nhằm thúc đẩy phát triển các công cụ, giải pháp hỗ trợ tạo dựng, xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ và bảo đảm thông tin SHCN cập nhật, chính xác, đầy đủ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhận;
-    Tổ chức Hội nghị “Thông tin và Dịch vụ sở hữu công nghiệp” (dự kiến trong Tháng 3/2021) để đánh giá thực trạng, khó khăn và đề xuất các giải pháp thúc đẩy khai thác hiệu quả thông tin SHCN cũng như cung cấp các dịch vụ chất lượng cho doanh nghiệp phục vụ hoạt động xác lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, cũng như quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ;
-    Tổ chức huấn luyện kỹ năng tư vấn, hướng dẫn khai thác Nền tảng IPPLATFORM và tiếp nhận dịch vụ cho các cán bộ vận hành các Trạm IPPLATFORM;
-    Thiết lập, ký thoả thuận hợp tác vận hành thêm ít nhất 10 Trạm IPPLATFORM tại các Sở KH&CN, các tổ chức nghiên cứu, đào tạo; hiệp hội; tổ chức trung gian; doanh nghiệp lớn;
-    Tổ chức Hội nghị (dự kiến là thường niên) tổng kết hoạt động vận hành, khai thác Nền tảng IPPLATFORM của VIPRI và các Trạm IPPLATFORM;
-    Hỗ trợ và phối hợp với các Trạm IPPLATFORM và các đối tác thực hiện các dịch vụ theo yêu cầu của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;
-    Đánh giá; xây dựng phương án hoàn thiện, nâng cấp Nền tảng IPPLATFORM và tìm đối tác, nguồn kinh phí thực hiện./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

 

[i] Xem Khoản 3  Điều 31 Nghị định 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006

[ii] Xem Điểm 3.9 Quyết định 18/QĐ-BKHCN của Bộ trưởng Bộ KH&CN ngày 08/01/2020

[iii] Xem Điểm 5.2 Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ ngày 01/01/2020

[iv] 10 Trạm tại 10 Sở KH&CN (TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai; Bình Định; Phú Yên; Hà Tĩnh; Nghệ An; Bắc Giang; Quảng Ninh; Thái Nguyên) ; 2 Viện (Khoa học nông nghiệp; Quản trị TSTT Minh Đức); 2 Hiệp hội (Sáng chế; HATAP)

[v] Xem Nội dung 1.a); 5.c) Quyết định số 1068/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 22/9/2019 phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030

[vi] Xem Nhiệm vụ, giải pháp 2.g); 4.a) và 6.b) Quyết định số 2205/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 24/12/2020 phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp đến năm 2030.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật