Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Phát triển mạng lưới các Trạm Khai thác thông tin và Sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp – Trạm IPPLATFORM – để đưa thông tin và dịch vụ sở hữu công nghiệp đến gần hơn với doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Trong hai ngày 24 và 25/7, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Dương và Hội Sáng chế Việt Nam khai trương và đưa vào vận hành hai Trạm Khai thác thông tin và Sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp – Trạm IPPLATFORM, một Trạm tại Trung tâm Sáng kiến và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương và một Trạm tại Văn phòng Hội Sáng chế Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh.

Bên cạnh sự kiện trên, Lãnh đạo Viện KHSHTT đã ký thoả thuận hợp tác với Lãnh đạo Hội Sáng chế Việt Nam; trao đổi, thảo luận về những nội dung hợp tác giữa Viện KHSHTT với Sở KHCN Bình Dương và Hội Sáng chế Việt Nam trong việc vận hành hiệu quả các Trạm IPPLATFORM nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tiếp cận dễ dàng, khai thác hiệu quả thông tin sở hữu công nghiệp cũng như sử dụng dễ dàng các dịch vụ sở hữu công nghiệp thông qua việc truy cập, khai thác Nền tảng IPPLATFORM.

Trong khuôn khổ phối hợp giữa Viện KHSHTT và Sở KHCN Bình Dương, Hội thảo “Quản trị tài sản trí tuệ và công cụ khai thác thông tin phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ” đã được tổ chức tại Bình Dương. Hội thảo đã cung cấp các thông tin cần thiết về quản trị tài sản trí tuệ, công cụ và cách khai thác Nền tảng IPPLATFORM trên http://ipplatform.gov.vn phục vụ hoạt động nghiên cứu, tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hoá, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ.

Với việc chủ động vận hành các Trạm IPPLATFORM của đơn vị quản lý Trạm và sự hỗ trợ kịp thời về chuyên môn, kỹ năng khai thác thông tin và sự hợp tác hiệu quả về sử dụng  dịch vụ sở hữu công nghiệp của Viện KHSHTT, các Trạm IPPLATFORM sẽ trở thành địa chỉ tin cậy của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.

Một số hình ảnh hoạt động của Viện KHSHTT với Sở KHCN Bình Dương và Hội Sáng chế Việt Nam:

1

Hội thảo “ Quản trị tài sản trí tuệ và công cụ khai thác thông tin phục vụ hoạt động tạo dựng, bảo hộ và phát triển tài sản trí tuệ”.

1

Khai trương Trạm IPPLATFORM tại Trung tâm Sáng kiến và Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương

1

Ký Thoả thuận hợp tác giữa Viện KHSHTT và Hội Sáng chế Việt Nam

1

Trao Biển hiệu “Trạm Khai thác thông tin và Sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp” tại Văn phòng Hội Sáng chế Việt Nam.


VPĐD Viện KHSHTT tại TP.HCM 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật