Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Sử dụng công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và phù hợp nhất

WIPOINSPIRE trên https://inspire.wipo.int/ là mộttập hợp báo cáo về các cơ sở dữ liệu (CSDL) sáng chế và các tính năng của các CSDL này. WIPOINSPIRE hỗ trợ người dùng lựa chọn được CSDL sáng chế tốt và phù hợp nhất với mục đích tra cứu, tìm kiếm sáng chế.
WIPOINSPIRE có 4 chức năng:
(i)Báo cáo kết quả tra cứu theo tên CSDLvà tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin sáng chế
(ii)Báo cáo kết quả tra cứu theo độ bao phủ của thông tin sáng chế đối với từng CSDL
(iii)eTICS
(iv)Cổng đăng ký sáng chế
 

Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và  phù hợp nhất

H1. Giao diện trang chủ WIPOINSPIRE

Báo cáo kết quả tra cứu theo tên CSDL và tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin(Reports by name):
Báo cáo kết quả tra cứu theo tên CSDL và tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin có 2 trường hiển thị:
-Trường hiển thị Lọc thông tin (bên trái)
- Trường hiển thị Tên cơ sở dữ liệu và tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin kèm theo thông tin có phải trả phí hay không (bên phải)
Khi người tra cứu thông tin lựa chọn “Tra cứu chung”
 

Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và  phù hợp nhất

H2. Giao diện Reports by name

Trường bên phải sẽ hiển thị 7 hãng cung cấp thông tin, trong đó có 2 cơ quan cung cấp thông tin miễn phí là Cơ quan SHTT Hàn Quốc và PATENTSCOPE của WIPO. Theo đó, trường bên trái là trường hiển thị các thông tin cần tìm kiếm, trường bên phải là trường hiển thị tên CSDL và tên cơ quan/đơn vị cung cấp thông tin sáng chế phù hợp nhất với yêu cầu tìm kiếm.
Thông qua việc hiển thị các thông tin có tính hệ thống như trên sẽ giúp người dùngdễ dàng lựa chọn CSDL thông tin sáng chế tốt và phù hợp nhất với yêu cầu của mình.
Báo cáo về độ bao phủ của thông tin sáng chế đối với từng CSDL (Reports by coverage):
Thông qua các báo cáo này, người dùng có thể biết được độ bao phủ về thông tin sáng chế đối với từng CSDL, cụ thể là độ bao phủ về hệ thống sáng chế bao gồm sáng chế của những quốc gia nào và thông tin sáng chế của những quốc gia đó bao gồm những thông tin gì, thông tin về dữ liệu thư muc, thông tin toàn văn sáng chế hay thông tin một phần sáng chế? 
 

Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và  phù hợp nhất

H3. Giao diện Reports by coverage

Tại giao diện Reports by coverage, người dùng có thể tra cứu để biết được sáng chế của bất kỳ môt quốc gia, một tổ chức quốc tế và khu vực nào sẽ có ở CSDL nào và độ bao phủ thông tin đầy đủ đến đâu.

Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và  phù hợp nhất

H4. Báo cáo về độ bao phủ của sáng chế Việt Nam của các CSDL


eTiSC(Trung tâm hỗ trợ công nghệ và đổi mới sáng tạo):
eTiSC cung cấp cho các các nhà đổi mới sáng tạo tại các nước đang phát triển khả năng tiếp cận cơ sở dữ liệu và hỗ trợ việc tìm kiếm, truy xuất và phân tích thông tin công nghệ và các dịch vụ liên quan, giúp họ khai thác tiềm năng đổi mới, tạo dựng, bảo vệ và quản trị tài sản trí tuệ.

Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và  phù hợp nhất

H5. Giao diện eTiSC

Cổng đăng ký sáng chế (Patent Register Portal):
Cổng đăng ký sáng chế là cổng cung cấp các đường liên kết để đăng ký sáng chế và công báo trực tuyếncũng như các thông tin liên quan đến tình trạng pháp lý từ hơn 200 quốc gia và vùng lãnh thổ cũng như truy cập vào các cơ sở dữ liệu thông tin này. Sử dụng cổng thông tin này như là bước đầu tiên để xác định xem thông tin nào có thể tìm kiếm trực tuyến và làm thế nào để truy cập được nguồn thông tin này.

Sử dụng Công cụ WIPOINSPIRE để lựa chọn cơ sở dữ liệu sáng chế tốt và  phù hợp nhất

H6. Giao diện Patent Registration Portal

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về Công cụ WIPOINSPIRE, người dùng truy cập vào đường link sauđây: https://inspire.wipo.int/./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật