Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ và kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp tại Ninh Thuận

Trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ (SHTT), nhằm tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về SHTT và kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) cho đội ngũ làm công tác quản lý nhà nước, cán bộ thực thi quyền SHTT và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong 02 ngày (ngày 21 và 22/6/2022), Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Ninh Thuận (Sở KHCN Ninh Thuận) tổ chức 02 lớp tập huấn tại Ninh Thuận, gồm: (i) Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ về SHTT cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước; và (ii) Tập huấn, bồi dưỡng khai thác cơ sở dữ liệu về SHTT của quốc gia, của tỉnh cho cán bộ quản lý, cán bộ thực thi quyền SHTT và các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.
Tham dự 02 lớp tập huấn có đại diện của UBND các quận huyện, thành phố; đại diện các Sở (KH&CN, Công thương, Văn hóa – Thể thao – Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin – Truyền thông, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư), Cục Quản lý thị trường, Công an kinh tế, Tòa án nhân dân, các liên hiệp hội, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Tại 02 lớp tập huấn, chuyên gia của Viện KHSHTT đã giới thiệu, chia sẻ về các nội dung liên quan đến: Tài sản trí tuệ và quyền SHTT; Hệ thống bảo hộ SHTT; Xác lập quyền SHTT; Bảo vệ quyền SHTT; Kỹ năng khai thác thông tin SHCN trên Nền tảng IPPlatform... Hai lớp tập huấn diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về SHTT cho đội ngũ quản lý nhà nước và kỹ năng khai thác thông tin SHCN phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT, hoạt động tạo dựng, phát triển và thương mại hóa tài sản trí tuệ của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
Một số hình ảnh tại lớp tập huấn:

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ và kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp tại Ninh Thuận

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về sở hữu trí tuệ và kỹ năng khai thác thông tin sở hữu công nghiệp tại Ninh Thuận


Trong thời gian tới, để chuẩn bị cho hoạt động phối hợp tổ chức các khóa bồi dưỡng, tập huấn theo nhu cầu của các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp, Viện KHSHTT đã xây dựng một số chương trình bồi dưỡng, tập huấn về SHTT bao gồm: Chương trình bồi dưỡng “Quản trị tài sản trí tuệ”; Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, bảo đảm thực thi quyền SHCN”; Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN”; Chương trình tập huấn “Nâng cao năng lực quản lý, khai thác Trạm IPPlatform”. Viện KHSHTT mong tiếp tục nhận được sự phối hợp của các sở KHCN để triển khai các khóa bồi dưỡng, tập huấn nhằm góp phần nâng cao kiến thức, kỹ năng về SHTT, kỹ năng khai thác thông tin SHCN cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, thực thi quyền SHCN và đội ngũ làm công tác nghiên cứu, quản lý thuộc các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trung gian, hiệp hội, doanh nghiệp./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ


 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật