Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Thoả thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Cục Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh

Chiều 13/11/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) và Cục Quản lý thị trường Tp. Hồ Chí Minh (Cục QLTT HCM) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ (SHTT). 

 

Ông Tạ Quang Minh – Viện trưởng Viện KHSHTT và ông Nguyễn Văn Bách – Quyền Cục trưởng Cục QLTT HCM ký Thỏa thuận hợp tác về SHTT 

 

Mục tiêu chính của Thỏa thuận hợp tác về SHTT (Thỏa thuận) giữa hai Bên là góp phần nâng cao hiệu quả hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh trong lĩnh vực SHTT, đặc biệt là thực thi quyền SHTT. 
Nội dung hợp tác về SHTT theo Thỏa thuận bao gồm: (i) Tư vấn các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật của quyền SHTT; (ii) Tra cứu, cung cấp thông tin về SHTT; (iii) Đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân lực về thực thi quyền SHTT; (iv) Hướng dẫn thủ tục yêu cầu, trưng cầu giám định về SHTT; (v) Hướng dẫn khai thác Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform) phục vụ hoạt động thực thi quyền SHTT và (vi) Các hoạt động khác trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án... do Hai bên được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện, và/hoặc nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về SHTT.
Trong thời gian tới, hai Bên sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về kết quả của các nội dung hợp tác./. 

VPĐD  Viện KHSHTT tại Tp. HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật