Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Thoả thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Viện Khoa học sở hữu trí tuệ và Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thượng hiệu TP. Hà Nội

Ngày 16/5/2019, tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) và Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu TP. Hà Nội (HATAP) đã ký Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ (SHTT). 

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa Viện KHSHTT và HATAP

Mục tiêu chính của Thỏa thuận hợp tác về SHTT là gia tăng hiệu quả của việc hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn TP. Hà Nội và các tỉnh phía Bắc trong hoạt động bảo vệ quyền SHTT. 

Nội dung hợp tác về SHTT theo Thỏa thuận bao gồm: (i) Tư vấn pháp lý, kỹ thuật của quyền sở hữu trí tuệ; (ii) Tra cứu, cung cấp thông tin về sở hữu trí tuệ; (iii) Đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân lực về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; (iv) Hướng dẫn thủ tục yêu cầu, trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ; (v) Tổ chức các sự kiện liên quan tới bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; và Các hoạt động khác trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án... do các Bên được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện, và/hoặc nhằm phục vụ công tác quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ./.

Viện KHSHTT

 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật