Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Thông báo kết quả tuyển viên chức năm 2020 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2020 Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 như sau:

- Tổng số ứng viên đăng ký xét tuyển: 05 người
- Tổng số ứng viên tham dự vòng phỏng vấn: 05 người
- Tổng số ứng viên trúng tuyển: 05 người

Danh sách kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ đính kèm Thông báo này.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật