Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Thông báo về việc áp dụng quy định pháp luật mới về nội dung giám định sở hữu trí tuệ

Ngày 30.12.2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2010/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 105/2006/NĐ-CP ngày 22.09.2006; theo đó các quy định về nội dung giám định sở hữu trí tuệ được sửa đổi theo khoản 9 và khoản 14 Điều 1. Thi hành các quy định nói trên, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin trân trọng thông báo:

 1.      Kể từ ngày 20.02.2011, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ sẽ không tiếp nhận và thực hiện yêu cầu giám định với nội dung đánh giá hành vi sử dụng sáng chế/ thiết kế bố trí/kiểu dáng công nghiệp/nhãn hiệu/chỉ dẫn địa lý để đưa ra kết luận rằng hành vi đó có phải là hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không như trước đây nữa.

 2.      Kể từ ngày 20.02.2011, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ chỉ tiếp nhận và thực hiện yêu cầu giám định với các nội dung sau đây:

-   Xác định phạm vi bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp (“giám định tình trạng bảo hộ”);

-   Xác định đối tượng được xem xét có đáp ứng để bị coi là yếu tố xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp hay không (“giám định yếu tố xâm phạm”);

-   Xác định có hay không sự trùng/tương đương/tương tự/gây nhầm lẫn/khó phân biệt/sao chép giữa đối tượng được xem xét và đối tượng được bảo hộ (“giám định tính      tương tự”);

-   Xác định giá trị quyền sở hữu công nghiệp và xác định giá trị thiệt hại (“giám định giá trị”).

 3.      Để phù hợp với các quy định mới, mẫu Tờ khai yêu cầu giám định và mẫu Hợp đồng dịch vụ giám định được thay đổi - áp dụng từ ngày 20.02.2011.

 4.      Để biết thêm các chi tiết, xin mời truy cập vào Trang tin điện tử của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tại địa chỉ www.vipri.gov.vn.

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật