Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Thông báo về việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu về sở hữu trí tuệ từ ngày 21/07/2021

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại Công văn số 1916/BKHCN-VP ngày 19/07/2021, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ ban hành Thông báo số 140/VSHTT-VP ngày 20/07/2021 về việc tiếp nhận và xử lý yêu cầu của tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân từ ngày 21/07/2021. Chi tiết Thông báo số 140/VSHTT-VP tải về TẠI ĐÂY.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật