Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Thứ trưởng Phạm Công Tạc làm việc với Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Triển khai Thông báo số 2535/TB-BKHCN ngày 01/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ về viện phân công công việc giữa Bộ trưởng và các Thứ trưởng Bộ, sáng ngày 16/8/2017, Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã đến làm việc với Viện Khoa học sở hữu trí tuệ với tư cách là Lãnh đạo Bộ được giao phụ trách Viện. 

Tham gia buổi làm việc có Viện trưởng Tạ Quang Minh, Phó Viện trưởng Nguyễn Hữu Cẩnvà các cán bộ chủ chốt của Viện.
Tại buổi làm việc, Lãnh đạo Viện và các đồng chí lãnh đạo các đơn vịđã báo cáo tóm tắt tình hình hoạt động của Viện, cụ thể về: (i) chức năng, nhiệm vụ; tổ chức bộ máy; nhân lực; (ii) kế hoạch; tài chính; cơ sở vật chất; (iii) việc thực hiện các nhiệm vụ; (v) đánh giá chung; kiến nghị cụ thể để tiếp tục phát triển hoạt động của Viện trong thời gian tới. 

Thứ trưởng đánh giá cao kết quả hoạt động của Viện, nhấn mạnh đến vai trò hết sức quan trọng của sở hữu trí tuệ trong sự phát triển của nền kinh tế-xã hội. Thứ trưởng bày tỏ sự ủng hộ cao đối với các kiến nghị của Viện về: kiện toàn tổ chức bộ máy; tiếp tục phát triển hoạt động nghiên cứu, giám định; phát triển hoạt động đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ; tiếp cận thông tin sở hữu công nghiệp và bổ sung nhân lực phục vụ cho hoạt động giám định sở hữu trí tuệ; đào tạo nhân lực cho Viện và hệ thống sở hữu trí tuệ; tăng cường hợp tác quốc tế để tranh thủ sự trợ giúp của bên ngoài; tăng cường đầu tư cho phát triển cơ sở vật chất …

Ảnh: Toàn cảnh buổi làm việc của Thứ trưởng Phạm Công Tạc và Viện KHSHTT

Thứ trưởng đã chỉ đạo, ngoài việc tranh thủ sự hỗ trợ, ủng hộ từ Bộ, Viện cần chủ động nghiên cứu, đề xuất các chương trình, hoạt động hợp tác với các Sở KHCN để tổ chức triển khai các hoạt động sở hữu công nghiệp phù hợp, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Sở hữu trí tuệ là lĩnh vực đặc thù, có nhiều khó khăn nhưng Viện phải coi những khó khăn này như là lợi thể để chủ động triển khai các giải pháp và quyết tâm vượt qua.

Kết thúc buổi làm việc, Viện trưởng Tạ Quang Minh cảm ơn Thứ trưởng Phạm Công Tạc đã sắp xếp thời gian làm việc với Viện, lắng nghe ý kiến của anh em và có đánh giá, chỉ đạo cụ thể cho hoạt động của Viện trong thời gian tới. Mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo sát sao, sự ủng hộ và hỗ trợ hiệu quả của Thứ trưởng và Lãnh đạo Bộ, Viện trưởng Tạ Quang Minh hứa sẽ cùng tập thể Viện tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ giao, góp phần vào thành công chung của hoạt động sở hữu trí tuệ và hoạt động của Bộ./. 

Viện KHSHTT

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật