Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Tổ chức Hội nghị tập huấn "Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp"

Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ duy trì, vận hành, phát triển Nền tảng dữ liệu và dịch vụ sở hữu công nghiệp (IPPlatform) được Bộ Khoa học và Công nghệ giao, nhằm mục đích hỗ trợ khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp (SHCN) phục vụ quản lý nhà nước và phát triển tài sản trí tuệ; đồng thời để phát triển hoạt động của các Trạm Khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN (Trạm IPPlatform), ngày 10-11/4/2021, tại Hà Nội, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã tổ chức Hội nghị tập huấn “Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp”. 
Tham dự và chỉ đạo tại Hội nghị có Thứ trưởng Phạm Công Tạc, nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong, gần 100 đại biểu là Lãnh đạo và cán bộ từ các đơn vị trực thuộc Bộ, hiệp hội, trường đại học, tổ chức dịch vụ đại diện SHCN và 26 Sở KH&CN. 
Hội nghị tập huấn được chia làm 2 phần, phần Hội nghị với thành phần tham dự là Lãnh đạo và cán bộ các Sở KH&CN, trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức, đơn vị có liên quan; cán bộ được giao vận hành các trạm IPPlatform hiện có và dự kiến được thiết lập. Các đại biểu được nghe các báo cáo viên giới thiệu về thông tin và dịch vụ SHCN, hoạt động thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN, Nền tảng IPPlatform và các Trạm IPPlatform. 

Tổ chức Hội nghị tập huấn Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

Thứ trưởng Phạm Công Tạc phát biểu tại Hội nghị

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Phạm Công Tạc nhấn mạnh, việc tổ chức Hội nghị tập huấn lần này là hoạt động hết sức thiết thực, qua đó trang bị kiến thức, huấn luyện kỹ năng cho các cán bộ vận hành các Trạm IPPlatform về khai thác thông tin, tư vấn, tiếp nhận và thực hiện dịch vụ SHCN. Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo các Sở KH&CN, các tổ chức thảo luận, làm rõ hiện trạng, khó khăn và đề ra những giải pháp nhằm thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN, phục vụ việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình và hỗ trợ phát triển TSTT của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn quản lý.
Phần thảo luận của Hội nghị tập trung vào trao đổi thực trạng, nhu cầu, kế hoạch cũng như các kiến nghị nhằm thúc đẩy hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT và hoạt động quản trị TSTT của tổ chức/doanh nghiệp. Để nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN phục quản lý nhà nước về SHTT và quản trị TSTT, Lãnh đạo Viện KHSHTT đã trân trọng đề nghị Lãnh đạo Bộ, Cục SHTT và các đơn vị thuộc Bộ tiếp tục tạo điều kiện để Viện hoàn thiện, vận hành và phát triển hoạt động khai thác IPPlatform (thông tin SHCN được cập nhật kịp thời, đầy đủ; tạo điều kiện duy trì, bảo đảm hoạt động của hệ thống máy chủ, đường truyền,…); các Sở KH&CN phối hợp với Viện trong việc thiết lập các Trạm IPPlatform, hướng dẫn, khai thác IPPlatform phục vụ nhiệm vụ chuyên môn của mình và hỗ trợ doanh nghiệp khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN để quản trị và phát triển TSTT.

Tổ chức Hội nghị tập huấn Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

Toàn cảnh Hội nghị tập huấn

Tại Hội nghị, Viện KHSHTT và Sở KH&CN 4 tỉnh/thành phố: Hải Phòng, Ninh Thuận, Sóc Trăng, Sơn La đã ký kết Thỏa thuận hợp tác về SHTT nhằm đẩy mạnh phối hợp hỗ trợ doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN.

Tổ chức Hội nghị tập huấn Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

Ký kết thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa Viện và Sở KH&CN Hải Phòng

Tổ chức Hội nghị tập huấn Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

 Ký kết thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa Viện và Sở KH&CN tỉnh Ninh Thuận

Tổ chức Hội nghị tập huấn Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

Ký kết thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa Viện và Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng

Tổ chức Hội nghị tập huấn Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp

Ký kết thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa Viện và Sở KH&CN tỉnh Sơn La

Phần Tập huấn với sự tham dự của các cán bộ được giao vận hành các Trạm IPPlatform hiện có và dự kiến được thiết lập được tổ chức sau phần Hội nghị với mục đích giới thiệu và hướng dẫn cho các bộ vận hành các Trạm IPPlatform các kỹ năng về khai thác thông tin (sáng chế, nhãn hiệu…); thủ tục, quy trình tiếp nhận dịch vụ giám định SHCN và dịch vụ tư vấn SHCN; giới thiệu phần mềm quản trị TSTT phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về SHTT và hoạt động quản trị TSTT của tổ chức/doanh nghiệp.
Hội nghị tập huấn “Thúc đẩy khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ sở hữu công nghiệp” là Hội nghị đầu tiên được Viện tổ chức với mục đích trao đổi, thảo luận về thực trạng và đề xuất kiến nghị về các nội dung hợp tác trong việc khai thác thông tin SHCN phục vụ quản lý nhà nước về SHTT và quản trị TSTT. Hội nghị dự kiến sẽ được tổ chức thường niên nhằm tổng kết, đánh giá kết quả hoạt động và đề xuất, kiến nghị cho nội dung thực hiện của các năm tiếp theo.
Viện xin trân trọng cảm ơn Thứ trưởng Phạm Công Tạc, nguyên Bộ trưởng Hoàng Văn Phong và các đồng chí Lãnh đạo, đại diện các Sở KH&CN, các cơ quan trực thuộc Bộ KH&CN, các trường đại học, viện nghiên cứu, tổ chức trung gian, hiệp hội, cơ quan thông tấn báo chí đã quan tâm, tham dự, chỉ đạo và trao đổi tại Hội nghị tập huấn. Viện mong  tiếp tục nhận được sự quan tâm của các đồng chí để phát triển hoạt động khai thác thông tin và sử dụng dịch vụ SHCN hỗ trợ hiệu qủa quản lý nhà nước về SHTT và phát triển TSTT./.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật