Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh  giai đoạn 2017 – 2020, sáng ngày 12/10/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ ĐHQG-HCM (IPTC) đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) ký kết Thỏa thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (IPTC)

Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa VIPRI và IPTC diễn ra với sự chứng kiến của đại diện Lãnh đạo Bộ KH&CN và Ban Giám đốc Đại học Quốc gia TP. HCM

Các hợp tác giữa hai bên sẽ tập trung vào các nội dung liên quan đến hoạt động sở hữu trí tuệ như sau:

- Tư vấn các khía cạnh pháp lý, kỹ thuật, kinh tế của tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;
- Tra cứu, cung cấp thông tin về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm thông tin về tình trạng kỹ thuật, phạm vi bảo hộ, khả năng bảo hộ, khả năng sử dụng tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ;
- Đào tạo, huấn luyện kỹ năng cho nhân lực về sở hữu trí tuệ, bao gồm nhân lực làm công tác quản trị tài sản trí tuệ, giám định về sở hữu trí tuệ, thẩm định giá tài sản trí tuệ, xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ;
- Hướng dẫn thủ tục, tiếp nhận các yêu cầu, trưng cầu giám định về sở hữu trí tuệ, thẩm định giá tài sản trí tuệ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân;
- Nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ, bao gồm các hoạt động như tổ chức tọa đàm, hội thảo, biên soạn và phát hành ấn phẩm, công trình nghiên cứu về sở hữu trí tuệ;
- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm về sở hữu trí tuệ;
- Tiếp nhận và thực hiện dịch vụ tư vấn, hỗ trợ về sở hữu trí tuệ;
- Khai thác Nền tảng Dữ liệu và Dịch vụ SHCN (IPPlatform) phục vụ nhu cầu của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân;
- Các hoạt động khác trong khuôn khổ kế hoạch, chương trình, dự án… do VIPRI và IPTC  được cơ quan có thẩm quyền giao chủ trì thực hiện.

Nguồn: IPTC

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật