Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Trong khuôn khổ Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ KH&CN và Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh giai đoạn 2017 – 2020, sáng 02/07/2020, tại TP. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (VIPRI) và Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn (ICED) trực thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ ký kết Thỏa thuận hợp tác với Viện Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tuần hoàn, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh

Ông Tạ Quang Minh – Viện trưởng VIPRI và Ông Nguyễn Hồng Quân - Viện trưởng ICED ký kết Thỏa thuận hợp tác

ICED là đơn vị sự nghiệp khoa học và công nghệ công lập, có chức năng nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ và đổi mới sáng tạo, tư vấn, phản biện chính sách, chuyển giao công nghệ, tổ chức hội nghị, hội thảo khoa học, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, hợp tác tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế trong lĩnh vực kinh tế tuần hoàn. ICED sẽ là đơn vị cung cấp kiến thức và giải pháp về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo phục vụ cho việc phát triển kinh tế tuần hoàn trong nước và khu vực; là trung tâm chuyển giao công nghệ, tư vấn giải pháp và chính sách về phát triển bền vững cho Chính phủ, doanh nghiệp, cộng đồng; và là trung tâm kết nối Doanh nghiệp – Nhà nước – Trường đại học, liên kết lợi ích – nhu cầu giữa các bên có liên quan để hướng về mục tiêu phát triển bền vững.

Nội dung chính của Thỏa thuận hợp tác giữa VIPRI và ICED bao gồm: (i) Hợp tác trong triển khai các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và tư vấn chính sách: thực hiện các nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn và sở hữu trí tuệ; thực hiện các hoạt động phản biện, tư vấn chính sách trong các lĩnh vực có liên quan; tăng cường khả năng thực hiện và công bố các sản phẩm khoa học; (ii) Hợp tác trong hoạt động đào tạo: tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn theo nhu cầu của xã hội; (iii) Hợp tác trong trao đổi thông tin: chia sẻ, cung cấp thông tin cần thiết, trao đổi danh sách các nhà nghiên cứu để cùng tham gia những đề tài nghiên cứu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn; (iv) Hợp tác trong tổ chức sự kiện: phối hợp tổ chức các hoạt động khoa học, hội thảo, tọa đàm về các nội dung nghiên cứu, tư vấn chính sách trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ và kinh tế tuần hoàn.
Trong thời gian tới, VIPRI và ICED sẽ tích cực triển khai các nội dung hợp tác, thường xuyên trao đổi, cập nhật thông tin về kết quả của các nội dung hợp tác./.


VPĐD Viện KHSHTT tại Tp.HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật