Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn "Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp tư nhân" tại thành phố Hải Phòng

Ngày 27.11.2021, tại Hội trường Sở KH&CN Hải Phòng, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp với Trung tâm Phát triển Khoa học-Công nghệ và Đổi mới sáng tạo thuộc Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng (Sở KH&CN Hải Phòng) tổ chức Hội nghị tập huấn “Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp tư nhân” với thành phần tham dự là các doanh nghiệp, hiệp hội, làng nghề, các sở ban ngành và tổ chức khác trên địa bàn thành phố Hải Phòng.
Tại Hội nghị, TS. Nguyễn Hữu Cẩn- Phó Viện trưởng Viện KHSHTT đã truyền đạt và chia sẻ kinh nghiệm tới các học viên về những chủ đề như: tài sản trí tuệ (TSTT) và vai trò của TSTT; tạo dựng TSTT; xác lập quyền đối với TSTT; thương mại hóa, bảo vệ TSTT; quản trị TSTT... Tại Hội nghị, các học viên nhiệt tình trao đổi và nêu những thắc mắc, khó khăn của mình về quá trình xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Hội nghị này được triển khai trong Thoả thuận hợp tác về sở hữu trí tuệ giữa Viện KHSHTT và Sở KH&CN Hải Phòng, cũng như Kế hoạch tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức khoa học công nghệ và tập huấn kỹ thuật, công nghệ năm 2021 của Sở KH&CN Hải Phòng. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp tư nhân” tại thành phố Hải Phòng

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội nghị tập huấn “Xác lập và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ trong doanh nghiệp tư nhân” tại thành phố Hải Phòng

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
 

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật