Toggle Menu

Tin nổi bật

Hoạt động SHTT trong nước

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo "Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn"

Trong khuôn khổ hoạt động nghiên cứu và đào tạo về quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) phối hợp thường niên với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20/10/2020, tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện KHSHTT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh và Viện Quản trị TSTT Minh Đức tổ chức Hội thảo “Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn”.
Tham dự Hội thảo, có TS. Nguyễn Hữu Cẩn – Phó Viện trưởng Viện KHSHTT, ThS. Nguyễn Thị Kim Huệ - Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh, TS. Đào Minh Đức – Viện trưởng Viện Quản trị TSTT Minh Đức và đại diện của một số sở khoa học và công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp…

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

Toàn cảnh Hội thảo

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ các tham luận liên quan đến chất lượng của hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam; thực tiễn quản trị các đối tượng SHTT tại các tổ chức nghiên cứu, trường đại học, cơ quan quản lý nhà nước và doanh nghiệp; hỗ trợ doanh nghiệp quản trị TSTT bằng công cụ IPPlatform; thực tiễn và những vấn cần lưu ý đối với doanh nghiệp liên quan đến sáng chế thiết yếu đối với tiêu chuẩn (SEPs). Phần thảo luận diễn ra sôi nổi với nhiều câu hỏi mang tính chất thực tiễn, nhiều đề xuất được đưa ra nhằm góp phần nâng cao chất lượng hệ thống SHTT và nâng cao hiệu quả của hoạt động quản trị TSTT trong các cơ quan quản lý nhà nước, trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp.
Phần cuối của Hội thảo là Lễ trao Giấy chứng nhận cho các quản trị viên TSTT đã hoàn thành chương trình đào tạo về quản trị TSTT do Viện KHSHTT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức năm 2019.
Một số hình ảnh tại buổi Hội thảo: 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Tp. Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo Hệ thống sở hữu trí tuệ Việt Nam và những vấn đề thực tiễn

VPĐD Viện KHSHTT tại Tp. HCM

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật