Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế “Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

Hưởng ứng Quyết định số 1068/QĐ-TTg ngày 22.8.2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược Sở hữu trí tuệ đến năm 2030, trong đó có nhấn mạnh đến khuyến khích nâng cao hiệu quả khai thác tài sản trí tuệ tại các doanh nghiệp, sáng ngày 29.12.2020 tại Trung tâm Hội nghị quốc tế (Hà Nội), Trung tâm Ứng dụng công nghệ khai thác quyền sở hữu trí tuệ phối hợp với Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh tổ chức Hội nghị quốc tế “Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”.

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế “Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

 Bà Đỗ Thị Xuân Hương, Trưởng phòng Giám định – Định giá (Viện KHSHTT) trình bày tham luận tại Hội nghị

Tại Hội nghị, Bà Đỗ Thị Xuân Hương, Trưởng phòng Giám định – Định giá, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã trình bày tham luận “Công tác đào tạo, tư vấn – hỗ trợ và giám định sở hữu trí tuệ dành cho doanh nghiệp”,giới thiệu một số kết quả mà Viện KHSHTT đã đạt được trong các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp như đào tạo quản trị tài sản trí tuệ, hỗ trợ khai thác thông tin sở hữu công nghiệp, đăng ký bảo hộ, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, giám định sở hữu công nghiệp…, nhu cầu và sự cần thiết của hoạt động giám định sở hữu công nghiệp đối với doanh nghiệp. 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế “Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

Bảng 1. Kết quả hoạt động giám định sở hữu công nghiệp
(TC là hồ sơ Trưng cầu, YC là hồ sơ Yêu cầu)

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế “Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

Bảng 2. Kết quả hoạt động tư vấn về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp


Một số hình ảnh tại Hội nghị:

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế “Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

 

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tham dự và trình bày tham luận tại Hội nghị quốc tế “Xây dựng hình ảnh doanh nghiệp gắn với bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ”

Nguồn: Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật