Toggle Menu

Hoạt động SHTT trong nước

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ tổ chức huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tại khu vực miền Nam

Từ ngày 23 – 25/8/2019, tại Tp. Hồ Chí Minh, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) đã tổ chức 2 lớp/khóa huấn luyện về quản trị tài sản trí tuệ (TSTT) cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, cụ thể:

1. Lớp huấn luyện “Quản trị TSTT của doanh nghiệp” thuộc Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị TSTT ở trong và ngoài nước”

Nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức pháp lý về sở hữu trí tuệ (SHTT), kỹ năng quản trị TSTT, tạo nền tảng thúc đẩy hoạt động tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, bảo vệ TSTT và các hoạt động quản trị TSTT của doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn các tỉnh miền Nam; trong khuôn khổ thực hiện Dự án “Tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp bảo hộ, quản trị tài sản trí tuệ ở trong và ngoài nước”, Viện KHSHTT phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn “Quản trị tài sản trí tuệ của doanh nghiệp” (Chương trình cơ bản) cho đối tượng là cán bộ của các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội… 

Buổi tập huấn có sự tham dự của hơn 60 cán bộ là đại diện của các trường đại học, viện nghiên cứu, cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, hiệp hội… trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh.

 

Toàn cảnh khóa tập huấn


Tại khóa huấn luyện, các học viên được các chuyên gia của Viện KHSHTT chia sẻ về các nội dung của quản trị TSTT bao gồm: (i) TSTT và vài trò của TSTT đối với nền kinh tế, doanh nghiệp; (ii) Hệ thống và cơ chế bảo hộ SHTT; (iii) Sáng tạo TSTT; (iv) Xác lập quyền SHTT; (v) Thương mại hóa và quản lý giá trị TSTT; (vi) Bảo vệ quyền SHTT; (vii) Chiến lược quản trị TSTT và hướng dẫn khai thác thông tin sở hữu công nghiệp (SHCN) trên Nền tảng dữ liệu và dịch vụ thông tin SHCN (Nền tảng IPPlatform) phục vụ hoạt động tạo lập, bảo hộ, thương mại hóa và quản trị TSTT. Đây đều là các nội dung hết sức quan trọng đối với hoạt động quản trị TSTT của doanh nghiệp. 

Trong thời gian tới, Viện KHSHTT sẽ tiếp tục tổ chức các lớp huấn luyện về quản trị TSTT tại một số khu vực, địa phương khác nhằm hỗ trợ nâng cao kiến thức về quản trị TSTT cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân trên địa bàn cả nước.

2. Lớp huấn luyện về quản trị TSTT cho cán bộ quản lý của Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình

Nhằm triển khai nội dung Thỏa thuận hợp tác về SHTT giữa Viện KHSTTT và Công ty cổ phần Tập đoàn xây dựng Hòa Bình (Tập đoàn Hòa Bình), ngày 24 & 25/8/2019, Viện KHSHTT đã tổ chức lớp huấn luyện về quản trị TSTT (Chương trình cơ bản) cho cán bộ quản lý thuộc trụ sở tại Tp. Hồ Chí Minh của Tập đoàn Hòa Bình.

 

Toàn cảnh lớp huấn luyện về quản trị TSTT cho Tập đoàn Hòa Bình


Mục tiêu của việc tổ chức lớp huấn luyện về quản trị TSTT được Viện KHSHTT thực hiện là nhằm trang bị cho cán bộ của Tập đoàn Hòa Bình về các kiến thức pháp lý về SHTT; kỹ năng quản trị TSTT; tạo nền tảng cho hoạt động tạo dựng, xác lập quyền, thương mại hóa, bảo vệ TSTT và các hoạt động quản trị TSTT khác của Tập đoàn Hòa Bình.

Các học viên tham dự đều rất hào hứng và tham gia tích cực vào hoạt động trao đổi trong quá trình tập huấn. Kết thúc khóa tập huấn, các học viên đều nắm được các kỹ năng cơ bản của hoạt động quản trị TSTT, qua đó sẽ góp phần phục vụ đắc lực cho hoạt động chuyên môn của các học viên, cũng như góp phần nâng cao giá trị TSTT của Tập đoàn Hòa Bình./.

Một số hình ảnh về khóa huấn luyện về quản trị TSTT cho cán bộ quản lý của Tập đoàn Hòa Bình:

 


VPĐD Viện KHSHTT tại TP. HCM

 


Tin cùng chuyên mục

Tin mới cập nhật