Toggle Menu

Tin nổi bật

Tư vấn

Khảo sát về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) được phép tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ của Việt Nam cho nước ngoài (cũng như của nước ngoài cho Việt Nam).

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Khoa học và Công nghệ giao, nhằm phục vụ công tác nghiên cứu và hoạch định chính sách phát triển tài sản trí tuệ của Việt Nam, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) được phép tiến hành khảo sát, thu thập thông tin về tình hình chuyển nhượng tài sản trí tuệ của Việt Nam cho nước ngoài (cũng như của nước ngoài cho Việt Nam).

Để có các thông tin chính xác, khách quan bảo đảm cho việc xây dựng chính sách một cách phù hợp, đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn, Viện KHSHTT trân trọng đề nghị quý Đơn vị cộng tác, giúp đỡ bằng cách cung cấp các thông tin dưới dạng hỏi đáp vào Phiếu khảo sát kèm theo Công văn này và gửi về cho chúng tôi theo địa chỉ:
 
Viện Khoa học sở hữu trí tuệ
Số 21, Ngõ 67, Phố Đỗ Quang, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Email: ipacademy@vipri.gov.vn
 
Viện KHSHTT mong nhận được thông tin phản hồi của quý Đơn vị trước ngày 20/7/2015.
Với mục đích lâu dài và quan trọng của việc bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của đất nước cũng như của quý Đơn vị, Viện KHSHTT kính mong quý Đơn vị nhiệt tình cộng tác và giúp đỡ.
Trân trọng cảm ơn!
Xin vui lòng tải Phiếu khảo sát tại đây.

Tin mới cập nhật