Toggle Menu

Tư vấn

Thông báo đấu thầu về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015 của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau:

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ xin thông báo với các công ty/đơn vị về việc mua sắm trang thiết bị năm 2015, cụ thể như sau:
- Tên gói thầu: Mua máy tính chủ (Server)
- Giá gói thầu: 150.000.000 (Một trăm năm mươi triệu đồng)
- Nguồn vốn: Kinh phí ngân sách nhà nước cấp 2015
- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn (yêu cầu báo giá)
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Tháng 5/2015
- Gửi thông báo yêu cầu báo giá: Từ ngày 25/5/2015 đến ngày 27/5/2015
- Nhận báo giá dự thầu: Trước 14h30 ngày 27/5/2015
- Đóng thầu: 14h30 ngày 27/5/2015
- Mở thầu: 15h00 ngày 27/5/2015
- Địa điểm mở thầu: Trụ sở Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (số 21, ngõ 67, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội)
- Thông báo kết quả xét hồ sơ yêu cầu báo giá: ngày 28/5/2015
- Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/6/2015 đến ngày 20/6/2015.
Tài liệu kèm theo: Hồ sơ yêu cầu báo giá; Thư dự chào giá; Hợp đồng (dự thảo)
Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Hành Chính - Đối ngoại (Chị Hằng), điện thoại: 04 35563401)

Tin mới cập nhật