Toggle Menu

Tin nổi bật

Tư vấn

Thông báo về lịch Tiếp công dân tại Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 20.5.2015 về việc “Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) xin thông báo lịch Tiếp công dân tại Viện KHSHTT như sau:

Căn cứ Quyết định số 1077/QĐ-BKHCN ngày 20.5.2015 về việc “Ban hành Quy chế Tiếp công dân của Bộ Khoa học và Công nghệ”, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) xin thông báo lịch Tiếp công dân tại Viện KHSHTT như sau:
- Người tiếp công dân: Lãnh đạo Viện KHSTTT

- Thời gian: Thứ sáu tuần đầu tiên hàng tháng
Sáng: 8h30 đến 11h30
Chiều: 13h30 đến 16h30

- Địa điểm: Phòng họp - Viện Khoa học sở hữu trí tuệ - Số 21, ngõ 67 phố Đỗ Quang, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Các tổ chức, cá nhân có thông tin khiếu nại, tố cáo, kiến nghị lên Lãnh đạo Viện KHSHTT xin mời liên hệ trước tại Phòng Hành chính – Đối ngoại (Tel: 04.35563401).

Trân trọng thông báo

Tin mới cập nhật