Toggle Menu

Tin nổi bật

Tư vấn

Thông báo về áp dụng hình thức hợp đồng bằng văn bản trong việc yêu cầu và thực hiện yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp

Theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (tại văn bản số 390/KL – BKHCN ngày 09.02.2015), mọi công việc giám định về sở hữu công nghiệp do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện”) tiến hành theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đều bắt buộc phải thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản như quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 105/2006/NĐ - CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số

THÔNG BÁO
Về áp dụng hình thức hợp đồng bằng văn bản trong việc yêu cầu và thực hiện yêu cầu giám định sở hữu công nghiệp
Kính gửi: Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu giám định về sở hữu công nghiệp
Theo chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (tại văn bản số 390/KL – BKHCN ngày 09.02.2015), mọi công việc giám định về sở hữu công nghiệp do Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện”) tiến hành theo yêu cầu của các tổ chức, cá nhân đều bắt buộc phải thực hiện dưới hình thức hợp đồng bằng văn bản như quy định tại Khoản 1 Điều 46 Nghị định 105/2006/NĐ - CP được sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 119/2010/NĐ - CP.
Chấp hành chỉ thị trên, Viện trân trọng thông báo:
1. Bắt đầu từ ngày 01 tháng 5 năm 2015, trong trình tự và thủ tục giám định sở hữu công nghiệp theo yêu cầu sẽ có thêm thủ tục giao kết hợp đồng giữa Người yêu cầu giám định và Viện; Mọi quan hệ giữa Người yêu cầu giám định và Viện được điều chỉnh theo hợp đồng này; Việc giám định theo trưng cầu của các cơ quan có thẩm quyền vẫn được thực hiện như trước đây (không cần hợp đồng bằng văn bản).
2. Nhằm tiếp tục đáp ứng một cách kịp thời, có hiệu quả nhu cầu giám định về sở hữu công nghiệp; Để việc thay đổi hình thức thực hiện yêu cầu giám định nói trên không trở thành một thủ tục phiền hà, làm chậm trễ quá trình giám định và gây tốn kém không cần thiết, Viện đã tu chỉnh lại mẫu Hợp đồng dịch vụ giám định sở hữu công nghiệp – vốn đã được Viện dự thảo và công bố từ năm 2009 nhưng hầu như không được Người yêu cầu giám định sử dụng – như là một đề xuất gợi ý để tham khảo. Trong trường hợp không chấp nhận mẫu Hợp đồng này, Người yêu cầu giám định có thể sửa đổi, bổ sung hoặc tự mình lập văn bản hợp đồng khác và cũng được gửi kèm theo Tờ khai, Mẫu vật/Tài liệu giám định cho Viện. Hợp đồng nói trên sẽ được Viện xem xét trong quá trình thụ lý Đơn giám định cùng với Tờ khai và các Tài liệu/Mẫu vật giám định và sẽ được ký, đóng dấu của Viện để trao lại cho Người nộp đơn và để thực hiện việc giám định theo Hợp đồng này.Mẫu hợp đồng giám định như nói trên được công bố và có thể tải về từ Trang tin điện tử (Website) của Viện: tại đây. 
3. Viện cũng đã biên soạn lại tài liệu Hướng dẫn nộp đơn giám định cho phù hợp với việc áp dụng hình thức hợp đồng bằng văn bản, trong đó có làm rõ cách xác định số lượng đối tượng giám định và nội dung giám định làm cơ sở để tính phí giám định. Người yêu cầu giám định nên đọc kỹ các nội dung hướng dẫn này trước khi lập và nộp Đơn giám định. Bản hướng dẫn cũng được công bố trên Website nói trên.
4. Mọi thắc mắc, câu hỏi (nếu có) xin liên hệ trực tiếp với bộ phận chức năng của Viện là Phòng Hành chính – Đối ngoại (Bộ phận nhận đơn – Tel: 04. 35563401) hoặc Phòng Tư vấn – Giám định (Tel: 04. 35563404).              
Trân trọng thông báo.  
VIỆN TRƯỞNG
Tạ Quang Minh
(Đã ký)        

Tin mới cập nhật