Tin tức

Hội thảo “Phát triển và chuyển giao tài sản trí tuệ”

11/03/2016

Ngày 27/11/2015, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Hội thảo “Phát triển và chuyển giao tài sản trí tuệ” dưới sự chủ trì của Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Trần Việt Thanh, cùng sự tham gia của các vị lãnh đạo của Cục Công tác phía Nam Bộ Khoa học và Công nghệ, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh, Cục Bản quyền tác giả, trường Đạ

Xem thêm

Hội nghị Tổng kết thực hiện công tác năm 2014, chương trình công tác năm 2015 và Đại hội cán bộ, viên chức của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ

09/12/2015

Ngày 11/12/2014, Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (“Viện”) tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện công tác năm 2014, chương trình công tác năm 2015 và Đại hội cán bộ, viên chức của Viện.

Xem thêm

Viện Khoa học sở hữu trí tuệ thăm và làm việc tại Nhật Bản

09/12/2015

Từ ngày 03.9.2014 đến ngày 06.9.2014, Đoàn công tác của Viện Khoa học sở hữu trí tuệ (Viện KHSHTT) do ông Nguyễn Hữu Cẩn, Phó Viện trưởng phụ trách, Trưởng đoàn, đã sang thăm và làm việc tại Nhật Bản theo lời mời của Trung tâm Thông tin và Đào tạo sở hữu trí tuệ Nhật Bản (INPIT).

Xem thêm